Çağrı Metni
Değerli Meslektaşlarım,

Sizleri 27-30 Nisan 2023 tarihlerinde Marmaris'te yapılacak Uluslararası Genel Sağlık Bilimleri (International Conference on General Health Sciences) konferansına davet etmek istiyoruz. Konferans Uluslararası Eğitim ve Bilim Araştırmaları Derneği (International Society for Research in Education and Science) tarafından organize edilmektedir. ICGeHeS yıllık olarak düzenli şekilde organize edilmektedir. 
 
Konferansta online katılım seçeneği mevcuttur. Konferansa online katılmak isteyen katılımcılar kayıt sırasında sanal (virtual) seçeneğini işaretlemelidir. Hakem süreci sonrasında İngilizce olarak gönderilen ve yayınlanmaya uygun görülen bütün makaleler Eurasia Proceedings of Health, Environment and Life Sciences (www.ephels.net) ve Journal of Education in Science, Environment and Health (www.jeseh.net) dergilerinde yayınlanacaktır.Ayrıca, ICGeHeS konferansına gönderilen yüksek kaliteli tam metinler, International Journal of Secondary Metabolite (IJSM) dergisi editörleri tarafından davet edilecektir. 
 
ICGeHeS 2023 katılımcıları ISRES Publishing tarafından yıllık olarak yayınlanan "Current Studies in Health and Life Sciences 2023", "Biological Horizon 2023" ve "Current Studies in Basic Sciences, Engineering and Technology 2023" isimli kitaplara, kitap bölümü gönderebilirler. Dergi ve kitap yayınları, konferans katılımcıları için ücretsizdir. Araştırma makaleleri kitap bölümü olarak kabul edilmemektedir. Eğer konferans katılımcıları kitap bölümü göndermek isterlerse, kendi alanlarındaki teorik bir konuda yazmalıdır. ISRES Publishing Türkiye'deki YÖK doçentlik, üniversitelerin atama yükseltme ve akademik teşvik kriterlerinde yer alan Uluslararası yayınevi şartlarını sağlamaktadır. Yıllık kitap yayınlandıktan sonra Scopus, Web of Science v.b. veri tabanlarına indekslenmesi için gönderilecektir. 
 
Konferansın amacı akademisyenleri, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini, tıp, sağlık ve yaşama bilimleri alanındaki işletmeleri ve yöneticileri bir araya getirmek ve uluslararası bir ortamda tıp, sağlık ve yaşam bilimleri hakkında teorik ve deneysel çalışmaların sonuçlarını tartışmaktır. Sunumlardaki değerli katkılarınız bilimsel komite ve oturum başkanları tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunan sunumlar dergi, kitap bölümü ya da tam metin olarak yayınlanacaktır. Meslektaşlarımızla uzmanlık ve deneyimlerimizi paylaşacağımız pozitif bir atmosfer oluşturmaktan mutluluk duymaktayız. 
Saygılarımızla,
 
Konferans Organizasyon Komitesi

Destekleyenler
Gaziantep University
ISRES
Participating Countries