Hakemlik Süreci
Hakem Süreci

Konferans sistemine yüklenen özetler ve tam metin bildiriler hakem sürecinden geçmektedir. Özetlerin incelenmesi, konferans sistemine yüklendikten sonra üç hafta içerisinde gerçekleştirilecektir. İlk değerlendirmeler özetler üzerinden yapılmaktadır. Çalışmanın konferansta sunulmaya uygun olup olmadığına yüklenene özetlerin iki uluslararası hakem tarafından değerlendirilmesi ile karar verilir. Tam metin bildirilerin incelemesi konferans sonrasında incelenir ve hakemler tarafından yayınlanmaya uygun bulunması halinde yayınlanır. 
 
Konferans çift-kör hakemlik sistemine sahiptir. 

Konferans sistemine yüklenen çalışmalar en az alanda uzmanlığı olan iki uluslararası hakem tarafından incelenir.  Hakemlerin yorumları ve kararları temel alınrak bildirilere kabul, red veya revizyon kararı verilir.  Revizyon verilen çalışmalarda gerekli düzeltmeler yapılmazsa çalışma yazarlara tekrar geri gönderilir. Gerekli düzeltmeler yapılırsa revizyon verilen çalışma kabul edilir, aksi takdirde reddedilir.  Kabul alan tam metin bildiriler konferans sayfasında verilen şablona göre düzenlenerek yayınlanır. 

Destekleyenler
Gaziantep University
ISRES
Participating Countries