Dergiler

Journal of Education in Science, Environment and Health

The Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH) online hakemli bir dergidir. JESEH, ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez yayınlanmaktadır. 

JESEH birbiri ile ilişkili üç farklı alandan makaleler kabul eder. Bu alanlar fen eğitimi, çevre eğitimi ve sağlık eğitimidir. Bu üç alanın kapsamındaki aşağıdaki içeriğe öncelik verilir. 

Fen Eğitimi: Fen eğitimi alanında özellikle STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğitimine yönelik çalışmalar, sanal labaratuar, uzaktan eğitim gibi teknoloji ile ilişkilendirilmiş fen eğitimi çalışmaları derginin öncelikleri arasındadır. 

Çevre Eğitimi:  Su, hava, toprak kirliliği, asit yağmurları, karbon ayak izi, iklim değişikliği, küresel ısınma ve sera etkisi, sürdürülebilir kalkınma konularının eğitimini kapsayan çalışmalar derginin çevre eğitimi boyutunun kapsamında yer almaktadır. Bunun yanı sıra doğa eğitimi, çevre eğitimi, yenilebilirl enerji, çöp yönetimi gibi çevre eğitimi ile ilgili birçok konu dergisinin odağı içerisinde yer alır. 

Sağlık Eğitimi: Anaokulundan 12. sınıfa kdar öğretim programlaırnda yer alan sağlık eğitimi konuları, sağlık eğitimindeki teknoloji uygulamalaır,  bağımlılık, siber zorbalık, nomofobi  gibi konular, sağlık personelinin eğitimi, hemşirelik eğitimi, tıp eğitimi, cinsel sağlık eğitimi gibi konular derginin sağlık eğitimi boyutunun odağını oluşturmaktadır. 

www.jeseh.net

International Journal of Secondary Metabolite

International Journal of Secondary Metabolite (IJSM) açık erişimli online bir dergidir. IJSM yılda dört kez yayınlanır. Bitki biyolojisi ile ilgili çalışmalar derginin odağını oluşturur. IJSM ilk sayıdan beri sürekli gelişen ve ilerleyen bir dergidir. IJSM alandaki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.

International Journal of Secondary Metabolite (IJSM) dergisi Uluslararası Eğitim ve Bilim Araştırmaları (International Society for Research in Education and Science) Derneği tarafından desteklenen bir dergidir. UEBAD tarafından düzenlenen konferanslara gönderilen yüksek kaliteli tam metinler IJSM editörleri tarafından dergiye davet edilir. 

 

IJSM has been indexed in SCOPUS (since, February 2021), MIAR, TR-Index, EBSCO, and ERIHPLUS indexes/databases.

International Journal of Secondary Metabolite are available online for free at https://dergipark.org.tr/en/pub/ijsm


  

Eurasia Proceedings of Health, Environment and Life Sciences (EPHELS)

The Eurasia Proceedings  of Health, Environment and Life Sciences (EPHELS) hakemli, bilimsel, çevrimiçi uluslararası bir dergidir. EPHELS'de yayınlanmak üzere kabul edilen makaleler  konferanslardan davet edilir. The Eurasia Proceedings  of Health, Environment and Life Sciences (EPHELS), tıp, sağlık, çevre ve yaşam bilimleri hakkındaki tüm araştırma makalelerini kabul etmektedir.  Orijinal teorik çalışmalar, literatür incelemeleri, araştırma raporları,  ve araştırma makaleleri derginin odağını oluşturur. Makaleler orijinal ve herhagngi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Makaleler EPHELS'e sunulduğu sırada başka bir yerde inceleme altında olmamalıdır. Konferans bildirilerinin tam metinleri inceleme süreci sonrasında EPHELS'de yayınlanır  

 

www.ephels.net

 
 

Zeugma Biological Science

Cover Image Zeugma Biological Science, hakemli, bilimsel, çevrimiçi uluslararası bir dergidir. Zeugma Biological Science'de yayınlanmak üzere kabul edilen makaleler  konferanslardan davet edilir. Zeugma Biological Science, biyoloji ve yaşam bilimleri hakkındaki tüm araştırma makalelerini kabul etmektedir.  Orijinal teorik çalışmalar, literatür incelemeleri, araştırma raporları,  ve araştırma makaleleri derginin odağını oluşturur. Makaleler orijinal ve herhagngi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Makaleler Zeugma Biological Science'e sunulduğu sırada başka bir yerde inceleme altında olmamalıdır. Konferans bildirilerinin tam metinleri inceleme süreci sonrasında Zeugma Biological Sciencede yayınlanır  

 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/zbs

Destekleyenler
Gaziantep University
ISRES
Participating Countries