Amaç ve Odak
Tıp, sağlık ve yaşam bilimleri alanındaki gelişmeler ve yenilikler diğer alanlara göre çok daha hızlıdır. İnsan nüfusunun hızla arttığı ve teknolojinin hızla geliştiği bu yüzyılda, sağlık sorunları sürekli değişmekte ve bu sorunlara sürekli yeni çözümler getirilmektedir. Covid 19 salgını ile birlikte bir sağlık sorununun tüm insanlığı ve hayatın tüm alanlarını etkilediği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bu konferansta Genel Sağlık Bilimleri alanındaki değişim ve yeniliklere odaklanılmıştır.

Konferansın amacı, farklı ülkelerden araştırmacı ve yöneticileri bir araya getirmek ve Tıp, Sağlık ve Yaşam Bilimlerinin teorik ve pratik konularını tartışmaktır. Aynı zamanda konferans katılımcılarının Genel Sağlık Bilimleri alanındaki değişim ve gelişmeleri meslektaşları ile paylaşmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Destekleyenler
Gaziantep University
ISRES
Participating Countries